Adriana vBaal Ov 1907_91 GiB

adrianavbaalov1907_91gib.jpg

Overlijdensregister 1907, Ginneken en Bavel nr.91