Anna Maria vBaal Ov 1896_5 GiB

annamariavbaalov1896_5gib.jpg

Overlijdensregister 1896, Ginneken en Bavel nr.5