Cornelis vBaal Ov 1899_81 GiB

cornelisvbaalov1899_81gib.jpg

Overlijdensregister 1899, Ginneken en Bavel nr.81